Pistore xin gửi tới quý khách hàng ở xa hướng dẫn lắp đặt chi tiết cho từng dòng xe, trong bộ sản phẩm khi Pistore gửi cho quý khách, đã có bảng hướng dẫn chi tiết và jack tích hợp chuyên dụng, quý khách chỉ cần làm giống sơ đồ là có thể gắn được: 

Ngoài ra, quý khách có thể xem video hướng dẫn lắp cho từng dòng xe tại đây:

Dòng xe Airblade: https://www.youtube.com/watch?v=4kDitnSX_ic

Dòng xe Winner 150: https://www.youtube.com/watch?v=C7QYPjLPsg0

Dòng xe Exciter 150: https://www.youtube.com/watch?v=NAmdkS0hgkQ&t